ഈശ്വരവാദമാണോ നിരീശ്വരവാദമാണോ നല്ലത് ?

ഈശ്വരവാദമാണോ നിരീശ്വരവാദമാണോ നല്ലത് ?

എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം ആണിത്. ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിൽ സന്തോഷവും,ആത്മീയതയും കണ്ടെത്തുന്നു. അതിൽ ഒരു തെറ്റും കാണണ്ട കാര്യമില്ല.അതിനെ അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമായി കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. ഏത് ഈശ്വരവിശ്വാസം ആയാലും അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.അതും ശരി തന്നെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.

ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം താങ്കള്ക്ക് സന്തോഷവും, സമാധാനവും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചിന്താധാര തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. ഇതിനുള്ള ചില മാര്ഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ എഴുതുന്നു.

സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ
 • നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കുടുംബപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിൽ അയിരിക്കും ജനിച്ചു വളർന്നത്.അവരോടുള്ള സ്നേഹവും, ബഹുമാനവും,വിശ്വാസവും കൊണ്ട്, മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന ധാരണയിൽ നമ്മൾ ആ രീതികളുമായി തുടർന്നു പോകുന്നു.

 • പക്ഷെ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള അറിവുകൾ,മുൻ തലമുറകളെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനു പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ സാധാരണയായി ലഭ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പോളിയോ നിർമാർജനം, ആധുനിക കാർഷിക രീതികൾ, സാങ്കേതിക പുരോഗതി തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

 • അതുപോലെ തന്നെ 2000 അല്ലെങ്കിൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുകൾ കുറവായിരിക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റം ക്രൂരവും,കാടത്തം നിറഞ്ഞതും ആകാൻ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് . അത്തരം ആളുകളെ ചിട്ടയായ അച്ചടക്ക ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനായി, അന്നത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പല നിയമങ്ങളും,ചിട്ടവട്ടങ്ങളും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് .

 • അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

 • വിവിധ തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പല രീതിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, ധാർമ്മികമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കന്നതിന് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ തിരുവെഴുത്തുകളിലോ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടോ?

 • ഒരു നല്ല ജീവിതം തുടരാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവും സാമാന്യബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ ?

 • ദൈവത്തിന്റെയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മുന്നോട്ട് പോയി അത് ചെയ്യുക. അതല്ല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും, ദൈവത്തിന്റെയും സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുക.

സ്വതന്ത്രമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
 • ഒരു പക്ഷപാതിത്വവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെയോ ലോകത്തെയോ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നാം ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും .

 • ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ തുറന്നതും, വസ്തുതകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയുമാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തും, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവയിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്; അവയിൽ ചിലത് വൈദ്യുതി, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, മരുന്നുകൾ, ഗതാഗതം , കോറ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവയാണ്! ഇവയെല്ലാം വസ്തുതകളെയും തെളിവുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിപുലമായ ഗവേഷണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ , അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ശരിയായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളെക്കുറിച്‌ നമുക്ക് അത്തരം വസ്തുതകളും തെളിവുകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?മുകളിൽ പറഞ്ഞ,മനുഷ്യ പുരോഗതി സാധ്യമാക്കിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ, ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പഠനങ്ങളുടെയും സംഭാവനകൾ എന്താണ്?

 • നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയ കഥകൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നും പിന്തുടരണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുക.

 • ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി സ്വീകരിച്ച്, അംഗീകരിച്ച ലോക രാജ്യങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക . പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

 • ഈ രാജ്യങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുകയും, മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരവും ആയിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

 • എന്നിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമോ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ സമയവും എനർജിയും ചിലവഴിച്ചു നാം പിന്നോട്ട് പോവുകയാണോ?

വായനാശീലം
 • മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.അതുപോലെ വിവിധ മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വായനകളും സഹായം ചെയ്യും.യുവാൽ നോഹ ഹരാരിയുടെ ‘സാപിയൻസ്’ വളരെ നല്ല ഒരു പുസ്തകം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപെട്ടത്.
സ്വതന്ത്രമായ അവലോകനം
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകളുടെയും, നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും,വായനയുടെയും സഹായത്തോടെ ഈശ്വര വാദത്തെയും നിരീശ്വര വാദത്തെയും നിഷ്‌പക്ഷമായി അവലോകനം ചെയ്യുക. ഏതു വശത്താണ് കൂടുതൽ ശരി എന്ന് നോക്കുക.

This Post Has 3 Comments

 1. Nicolas Lecocq

  Vivamus consectetuer risus et tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.

  1. Nicolas Lecocq

   Curabitur sit amet mauris. Morbi in dui quis est pulvinar ullamcorper. Nulla facilisi. Integer lacinia sollicitudin massa. Cras metus.

 2. Nicolas Lecocq

  Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante.

Leave a Reply