എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്?

  വിവിധതരം മാധ്യമങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നു കയറ്റം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ വളരെയധികം സ്വാധിനിച്ചുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇത് മൂലം പലപ്പോഴും ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളിലും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മിക്കപ്പോഴും ഈ വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെയും , ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ…

Continue Reading എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോരമ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വായനാ സുഖം കിട്ടുന്നത്?

  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധാരാളം ജനപ്രിയ പത്രങ്ങൾ 'ടാബ്ലോയിഡ് ജേണലിസത്തിൽ' ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ഡെയ്‌ലി മെയിൽ' 'ദി സൺ', ബിൽഡ് 'എന്നിവ ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്രങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ യുകെയിലും ജർമ്മനിയിലും ഏറ്റവുമധികം വരിക്കാരുള്ളവയാണ് . 'വിവാദങ്ങൾ', 'സെലിബ്രിറ്റി ഗോസിപ്പുകൾ',…

Continue Reading എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോരമ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വായനാ സുഖം കിട്ടുന്നത്?