ട്വന്റി ട്വന്റി കിഴക്കമ്പലം പോലുള്ള സംഘടനകള്‍ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കും?

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്വന്റി-ട്വന്റിയുടെ പ്രകടനം. ട്വന്റി-ട്വന്റി തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു പാർട്ടി / സംഘടനയാണെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി-ട്വന്റി നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെയും, സംരംഭങ്ങളുടെയും…

Continue Reading ട്വന്റി ട്വന്റി കിഴക്കമ്പലം പോലുള്ള സംഘടനകള്‍ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കും?

എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്?

  വിവിധതരം മാധ്യമങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നു കയറ്റം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ വളരെയധികം സ്വാധിനിച്ചുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇത് മൂലം പലപ്പോഴും ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളിലും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മിക്കപ്പോഴും ഈ വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെയും , ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ…

Continue Reading എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്?